Zásahová jednotka
Správy hl. m. Prahy

Historie

Vznik

Slaňování Jednotka zahájila svoji činnost 1. listopadu 1990 v síle 35 mužů. Pětatřicet policistů, kteří se pro tuto nebezpečnou práci rozhodli dobrovolně, bylo během krátké doby připraveno plnit všechny náročné úkoly. Postupně se početní stav jednotky zvyšoval, tentokrát však již na základě výběrového řízení. Skupina začínala v prostorách na základně Pohotovostní motorizované jednotky v pražských Ďáblicích. Do roku 1994, kdy teprve začaly vznikat Krajské zásahové jednotky (dále jen KZJ), byla tato jednotka kromě Útvaru rychlého nasazení (dále jen ÚRN) jedinou jednotkou schopnou zasáhnout proti nebezpečnému pachateli.

Nejznámější zásahy

Členové jednotky mají na svém účtu zapsáno mnoho zatčení; k těm nejznámějším patří zneškodnění hlavního organizátora nájemných vražd v aféře Orlík a první zatčení J. Kajínka (to druhé provedl ÚRN).

Název a označení

Po svém vzniku neměla žádné konkrétní pojmenování, neboť byla zařazena jako součást Pohotovostní motorizované jednotky (dále jen PMJ) hl. m. Prahy. První název byl Rota zásahu proti nebezpečnému pachateli (RZPNP), později Znak zásahové jednotky byl změněn na Rota zásahu (ROZA). Od roku 1996 existovala jako zásahová jednotka PMJ. Později dostala jednotka konečné oficiální označení Zásahová jednotka Správy hl. m. Prahy. Zkratka ROZA se však někdy užívá i v současnosti. 

Znak jednotky nosí její příslušníci v podobě nášivky na pravém rukávu uniformy. Nášivka je nošena zejména v bojovém černobílém provedení.

Činnost

Úkoly a poslání

Jednotka je určena zejména k zadržení nebezpečných pachatelů organizované trestné činnosti a pachatelů zvlášť závažných úmyslných trestných činů. Dále je povolávána do akcí směřujících k ochraně veřejného pořádku i do akcí směřujících k eliminaci a zvládnutí některých živelných pohrom, katastrof, velkých dopravních nehod ap.

Pochopitelně se podílí i na eskortách osob vězněných a vazebně zadržovaných, u nichž se předpokládá kvůli jejich druhu provinění tendence k útěku, nebo možnost pokusu o osvobození. Náplní práce členů této jednotky je i ochrana převozů financí, zbraní a munice. Jednotka je zařazena i do integrovaného záchranného systému hl. m., a samozřejmě je také nasazována při demonstracích (zasedání MMF, summit NATO) či fotbalových utkáních. Oproti KZJ má jednotka navíc stálou motorizovanou hlídku, která je schopna zásahu v relativně krátkém čase.

Policisté pražské zásahové jednotky zajišťují i nepřetržitý servis pro ostatní složky policie. Při výkonu služby se ostatní policisté mohou dostat do potíží a potřebovat pomoc svých speciálně vycvičených kolegů, kteří jsou neustále připraveni zasáhnout. V nočních hodinách posilují příslušníci jednotky hlídkovou službu v pražských ulicích.

Výcvik

Slaňování Výcvik policistů je zaměřen především na taktiku zadržení nebezpečných ozbrojených pachatelů, a to kdekoliv. Příslušníci této jednotky se pravidelně připravují na takticko-technické operace, například vnikání do budov za použití vrtulníku, pomocí slaňovací techniky do oken a na balkony, otvírání dveří páčidly či jejich vyražení beranidlem. Nechybí ani nácvik zastavení a zadržení vozidla s nebezpečnou osádkou, nebo rychlé a plošné obsazení volného terénu.

Výborná fyzická kondice je proto na prvním místě, policisté však nezapomínají ani na střeleckou přípravu, neboť při zákroku proti nebezpečnému pachateli musí mnohdy použít i svou zbraň.

Výzbroj, výstroj, ...

Na počátku 90. let byl velký nedostatek kvalitní výstroje i výzbroje a až časem se podařilo obstarat patřičně kvalitní vybavení. V dnešní době má jednotka k dispozici velmi kvalitní vybavení, obdobné jako KZJ a ÚRN. Činnost, výcvik, ostatní podpůrná činnost a přijímací řízení jednotky jsou také obdobné jako u KZJ.

Autor: T.S. a FiSt
Foto: převzato z webu Pražské policie.


Web design FiSt 2004