Přijímací test
ZJ plzeňského kraje


Šplh na laně 6 metrů

Bez časového omezení - čím lepší čas tí lépe

Shyby nadhmatem

minimum je 15 schybů

Leh-sedy

minimem je devadesát opakování

Kliky

minimem je šedesát opakování

Běh na 12 minut

Minimem je uběhnutí tří kilometrů

Plavání 200 metrů

Bez časového omezení

Tlak v leže s 50 kg činkou (benchpres)

minimem je třicet opakování