Základní informace o
Útvaru rychlého nasazení

Poslání

Logo URNA

URNA (=neoficiální zkratka Útvaru rychlého nasazení) je policejním útvarem určeným zejména pro boj proti terorismu. Působí na celém území České republiky. Je přímo podřízena policejnímu prezidentovi. O vyslaní útvaru rozhoduje policejní prezident se souhlasem ministra vnitra. O provedení zákroku rozhoduje velitel útvaru.
Jednotka udržuje pravidelné pracovní kontakty se svými evropskými protějšky jako je anglická 22 SAS, francouzská GIGN a RAID, belgická SIE, italská NOCS a GIS, švédská CTU, slovenská ÚOU a příležitostně s dalšími speciálními jednotkami v Evropě a USA.
V souladu s vymezenou působností provádí útvar služební zákroky proti teroristům, únoscům osob a dopravních prostředků, nebezpečným pachatelům organizované trestné činnosti a pachatelům zvlášť závažných úmyslných trestných činů, zejména při jejich zadržení.

Struktura

ÚRN se dělí na tyto tři části:

sekce rychlého nasazení: tři zásahové skupiny, výcviková skupina

sekce speciálních služeb: odstřelovači, spojaři, dokumentaristé, vyjednavači, řidiči

sekce administrativně / logistická: sekretariát, právník, personální, organizační a materiálová skupina

Historie

Jednotka vznikla v roce 1981 v rámci tehdejšího Sboru národní bezpečnosti, jako reakce na vlnu terorismu a únosů letadel ve světě i u nás. Do roku 1989 byla v rámci několika reorganizací administrativně zařazena pod různými součástmi SNB.
Po roce 1989 nastala nová etapa jejího rozvoje, kdy se pojetím výcviku a svým zaměřením postupně zařadila mezi nejlepší speciální jednotky v Evropě. Ve své činnosti je ze zákona zaměřena na provádění zákroků v případech zadržování rukojmích, únosů osob a dopravních prostředků a proti zvlášť nebezpečným pachatelům, převážně v souvislosti s organizovaným zločinem.

K nejznámějším zásahům patří:

1984 - osvobození dvou rukojmí zadržovaných v letní chatě
1990 - osvobození rukojmí zadržovaných v nemocnici pachatelem s ručním granátem
1995 - zatčení bosse Ruské mafie v Pražském nočním klubu U Holubů
1998 - zatčení a rozprášení Bulharského mafiánského gangu
1999 - zatčení bosse Albánské mezinárodní mafie hledaného Interpolem a Norskou policií
2000 - zatčení uprchlého vězně Kájinka