Označení a symbolika
Útvaru rychlého nasazení

Útvaru rychlého nasazení PČR byla, jako snad jedinému z policejních jednotek, věnována oficiální standarta a motto - S ROZUMEM A ODVAHOU. Znakem ÚRN je svisle půlený štít ve tvaru kruhové výseče. Úhel výseče je 54 stupňů. Užití jednotlivých symbolů není náhodné a ke každému se vztahuje oficiální vysvětlení.

Význam symbolů

Štít symbolizuje pevnost a neústupnost, schopnost chránit a odrazit útok protivníka. Rozdělením štítu na modrou a černou polovinu je vyjádřena denní i noční pohotovost a připravenost k zásahu.

Znak ÚRNV horním bílém pruhu je na oficiální verzi černý nápis POLICIE. V letech 1990 až 1993 byl užíván nápis JRZ FPS (Jednotka rychlého zásahu Federální policejní služby). Na slavnostních a propagačních znacích je pak veřejnosti nejznámější název URNA. Pod obloukovým nápisem navazuje pruh červené barvy, která symbolizuje nejen barvu používaného baretu, ale i zanícenost, neohroženost a úctu k tradicím útvaru. Níže jsou zkřížené meče zlaté barvy, připomínající vojenskou organizovanost jednotky a operativnost jejího nasazení v součinnosti s jinými ozbrojenými složkami.

Ve spodní části je výrazný hlavní motiv znaku - bílý orel s rozepjatými křídly, stojící na vrchlíku výsadkářského padáku a čekající k úderu na stanovený cíl. Postojem dává najevo své vlastnosti - dravost, odhodlání, rozhodnost, koncentraci, nadhled, ostražitost a schopnost čekat na ráznou, včasnou a překvapivou akci. Pozice orla vyjadřuje i dominantní postavení tohoto útvaru v bezpečnostních složkách České republiky. Zlatě zvýrazněné ostří zobáku a orlí drápy jsou symboly vycvičenosti k umění eliminovat a podrobit si protivníka. Současně jsou znakem, který má varovat před tvrdými následky trestné činnosti. Bílý výsadkářský padák vypovídá o jedné ze specializací příslušníků útvaru, která dává možnost působit i úderem ze vzduchu tak, jako jejich orel na znaku. 

Provedení

Bojové provedení nášivky ÚRNStandartní znak existuje ve dvou základních provedeních. Barevné provedení se používá na uniformách pro slavnostní příležitosti. Černozelené provedení se užívá pro běžný výkon služby a akce. Kromě těchto základních označení existuje mnoho dalších variant, např. slavnostní provedení se zlatými lipovými ratolestmi, symbolizujícími český národní strom a oddanost lidu naší země. Na rozvinuté ozdobné stuze je vyobrazeno motto útvaru.

Baret

V době IV. Správy SNB se používal tehdejší výsadkářský baret, osazený odznakem SNB. Vnitřní strana baretu byla v maskovacím provedení tzv. jehličí, stejně jako tehdy používaný služební oděv pro výcvik a akce. Protože tyto "červené barety" byly příliš kompromitovány známým zákrokem v listopadu 1989, staly se nepřijatelné pro nové pojetí jednotky v demokratické společnosti. 

Baret ÚRNByl tedy zaveden tmavě zelený baret s černým vnitřkem, který se užíval zhruba v letech 1990 až 1992. Poté byl zaveden nový typ, opět v červené barvě, a zelený typ byl předán strážnímu oddílu MV tehdejší základny v Břežanech. V době federace se nad tehdy nově vzniklým znakem ÚRN nosil oblouk s nápisem JRZ FPS a to u obou barevných provedení. 

Nejnovější typ červeného baretu, který získá uchazeč při přijetí, je velmi široký (někdy zvaný "picasso") a obtížně tvarovatelný. Proto někteří příslušníci ÚRN používají běžné výsadkářské barety s našitým znakem útvaru.   


Autor: FiSt

Na začátek stránky

Copyright © FiSt 2003