Výběrové řízení
Útvaru rychlého nasazení

Další informace o přijímácím řízení a službě u ÚRN naleznete v sekci FAQ.
FiSt

Základní předpoklady

minimální věk 23 let 
3 roky služby u policie + odborné vzdělání a výcvik
minimálně středoškolské vzdělání
dobrý zdravotní stav a fyzická kondice
řidičský průkaz skupiny "B"
plavec

Fáze I.

Komplexní lékařské vyšetření provedené ZÚSS MV ČR zaměřené na schopnost zvládat nadměrnou fyzickou zátěž 

Psychologické vyšetření
testová baterie v trvání 6-8 hodin 
odolnost vůči stresu 
adaptabilita a schopnost týmové práce 

Test tělesné zdatnosti
běh 60 m 
běh 5000 m 
kliky - max. počet za 1 minutu
shyby na hrazdě - max. počet
sedy-lehy - max. počet za 2 minuty
plavání 400 m
šplh na laně 4,5m
překážková dráha - 2 kola/4 minuty

Fáze II.

Šestidenní testy odolnosti

Cíl:
Hloubková prověrka fyzického a psychického stavu uchazečů
chování v náročných podmínkách únavy a vyčerpání
yzická a psychická odolnost vůči dlouhodobému stresu
rozhodování v kritických situacích
motivace a odhodlání

Obsah:
orientační pochody se zátěží 
úkoly zaměřené na vytrvalost, speciální dovednosti, sílu a manuální zručnost
částečná spánková deprivace jako další stresový faktor
všechny pochody a cvičení jsou prováděny pod lékařskou kontrolou

Fáze III.

Pohovor
Osobní pohovor s uchazečem před výběrovou komisí ředitele ÚRN s cílem prověřit si jeho motivaci pro službu v ÚRN. Pohovor probíhá na základě předchozího prostudování personálních materiálů a výsledků testů. Rozhodnutí ředitele ÚRN.

Na začátek stránky

Copyright © FiSt 2002-2003