Výcvik
Útvaru rychlého nasazení

Výcvik ÚRN je zaměřen tak, aby splnil požadavky vycházející ze základních úkolů jednotky v oblasti boje proti terorismu, poskytování služeb pro Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a NPC, zejména při zatýkání nebezpečných pachatelů.
Jádrem výcviku jsou taktické postupy zásahů na letadlo, budovy, vlaky, autobusy a metro. Součástí výcviku jsou i postupy při zadržení pachatelů, ochraně VIP a ozbrojených doprovodech.

Základní druhy výcviku - služební přípravy

takticko-speciální příprava 
střelecká příprava
práce ve výškách
tělesná příprava
     sebeobrana
     obecná tělesná příprava

Podpůrné přípravy

spojovací příprava
výsadková příprava
topografická příprava
zdravotní příprava
obsluha speciální techniky
psychologická příprava
proškolování služebních předpisů a norem
základní ženijní příprava
speciální ženijní příprava
příprava odstřelovačů
příprava potápěčů
příprava řidičů